Reglement motorreizen

Een van de grote troeven van de OKRA-REIZEN is de kwaliteit en de tevredenheid van onze reizigers.
OKRA staat garant voor zijn motorreizen zoals ze omschreven staan in de reisbrochure en dit door volgende regels in acht te nemen:

• Een OKRA-motorreis is uitgewerkt zoals omschreven in de brochure en is er voor de OKRA-motorclubleden en zijn passagier die ook lid moet zijn van de OKRA-motorclub.

• Het is verboden om buiten OKRA om, de geplande OKRA-motorreis te boeken. Wie dit doet wordt niet beschouwd als deelnemer en mag de reis ook niet samen met de groep aanvatten of de groep vervoegen tijdens de ritten.

• De reis wordt ondernomen met eigen motorfiets. Alle afwijkingen aangaande het te gebruiken voertuig (bv met de auto), is toegestaan maar valt onder eigen risico en wordt op eigen initiatief uitgewerkt.

• De heen- en terugreis dient te worden gevolgd zoals vooraf is bepaald. Afwijkingen zijn toegestaan door omstandigheden maar iemand die op eigen initiatief een andere route neemt, doet dit op eigen risico en wordt op dat moment niet beschouwd als deelnemer van de reis.

• Deelnemers zijn vrij om te bepalen hoe zij hun reis verder op de bestemming indelen, m.a.w. ze zijn niet verplicht om aan elke rit deel te nemen. Er is echter geen programma voorzien voor de zogenaamde ‘thuisblijvers’. De vrije tijd dient naar eigen believen te worden ingevuld en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de reisleider.

• Motorrijders die door plotse omstandigheden hun reis dienen af te breken en huiswaarts keren, doen dit door OKRA en de reisleider voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en nemen de kortste weg huiswaarts.

• Reizen die ter plaatse enkel met huurmotoren worden ondernomen, zal door OKRA volledig uitgewerkt zijn en zal ook zo omschreven staan in de reisbrochure! Deze huurmotoren zullen vooraf gereserveerd worden bij een verhuurfirma.

• Alle andere motorreizen worden ondernomen met eigen motor. Het is echter de deelnemer toegestaan om voorafgaandelijk, of op de plaats van bestemming, zelf een huurmotor te reserveren, maar dit is dan volledig op eigen initiatief en valt zelf te regelen. De reisleider kan je hier wel in wegwijs maken maar treft voor de rest geen verantwoordelijkheid.

• Het is deelnemers toegestaan om de heen- en terugreis aan te vatten met een vervoermiddel dat niet de motor hoeft te zijn, bv met de auto, busje of camionette, al dan niet met aanhangwagen. Maar vermits het om een motorreis gaat, draag je op dat moment je eigen verantwoordelijkheid en is OKRA niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of pech.

• Deelnemers die een motorreis ondernemen met een auto en dit samen met reisgezellen wensen te doen, doen ook dit op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Goede afspraken zijn hier op zijn plaats. Delen in de kosten is vanzelfsprekend en één opstapplaats dient vooraf te worden afgesproken. De chauffeur mag niet worden beschouwd als reisleider en draagt ook niet die verantwoordelijkheid.

• OKRA staat voor een warme en verdraagzame vereniging en probeert iedereen tevreden te stellen. Stelt er zich toch een probleem of een onenigheid, dan wordt dit best eerst met een OKRA-medewerker besproken.

Copyright: LOM | Developed and maintained by Eric Hulsmans